Olycksfall under konferens godkänt som arbetsskada

Ombudsmannen var på en tredagarskonferens då han föll ned från en balkong och drabbades av en allvarlig skallskada. En anmälan gjordes till AFA försäkring som initialt bedömde att det inte var ett olycksfall i arbetet då incidenten inträffat lång tid efter den gemensamma middagen på kvällen.

Olyckan inträffade någon gång under natten mellan dag två och tre efter en gemensam middag kvällen före. Efter middagen fortsatte många av deltagarna att umgås.

Enligt polisrapporten ska ombudsmannen ha gått in på sitt rum vad 02-tiden. Han hittades vid 06.30 på morgonen och har ramlat ner någon gång däremellan.

AFAs omprövningsavdelning har i beslut anfört att olycksfall som inträffar under en tjänsteresa som är på arbetsgivarens uppdrag normalt ska jämställas med ett olycksfall i arbetet. Arbetstagare som i arbetet vistas på t e x en konferensanläggning/hotell ska i allmänhet vara skyddade av försäkringen. Det gäller även färden till platsen där uppdraget ska utföras.

AFA anser att olyckan har haft ett nära samband med mannens arbete och därför ska den anmälda händelsen anses ha inträffat i arbetet.

Ombud i ärendet var förbundsjurist Camilla Morath, LO-TCO Rättsskydd AB, 08-676 63 18. Tack vara sitt medlemskap fick medlemmen rättshjälp där GS stod för ombudskostnaderna.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt