Olycksfall på skolområdet godkänns som olycksfall i arbetet

LO-TCO Rättsskydd har hjälpt en medlem i fackförbundet Kommunal att få sitt olycksfall godkänt som ett olycksfall i arbetet.

Medlemmen var vid olyckstillfället på väg hem från sitt arbete på en skola när hon ramlade med cykeln. Olycksfallet inträffade på en fotbollsplan på skolområdet. AFA Försäkring godkände olycksfallet som ett färdolycksfall, dvs. ett olycksfall på väg till eller från arbetet.

Ett olycksfall som inträffar på vägen till eller från arbetet utgör ett färdolycksfall om det sker utanför arbetsområdet, om olycksfallet sker inom arbetsområdet är det istället ett olycksfall i arbetet. Vid färdolycksfall lämnas endast ersättning för inkomstförlust vid varaktig arbetsoförmåga medan man vid olycksfall i arbetet kan få ersättning för inkomstförlust även vid kortare frånvaro.

LO-TCO Rättsskydd begärde som ombud för medlemmen att Skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar skulle pröva frågan.

AFA Försäkring menade att arbetsområdet är ett område som enbart disponeras av arbetsgivaren. Eftersom fotbollsplanen där medlemmen ramlade även disponeras av allmänheten var det inget olycksfall i arbetet.

LO-TCO Rättsskydd anförde i skiljenämnden att även områden som är tillgängliga för allmänheten måste kunna omfattas av begreppet arbetsområde, en annan tolkning skulle utgöra en allvarlig inskränkning av försäkringsskyddet. Fotbollsplanen fick dessutom endast disponeras av allmänheten efter att skol- och fritidsverksamheten hade avslutats för dagen.

AFA Försäkring medgav därefter talan i skiljenämnden och godkände att olycksfallet var ett olycksfall i arbetet. Medlemmen kommer därmed få ersättning för sin inkomstförlust.

Medlemmen hade beviljats rättshjälp av sitt fackförbund Kommunal och företräddes av förbundsjuristen Lina Gertzell, 08-676 63 65, [email protected]