Montör fick handledsbesvär godkända som arbetsskada

Länsrätten i Mariestad har i en nyligen meddelad dom godkänt en kvinnlig montörs handledsbesvär som arbetsskada. Charlotte hade efter ett antal år som montör på Saab fått besvär med handleder och händer. Hon ansåg att besvären hade samband med det mycket monotona och påfrestande arbetet som montör. Försäkringskassan ansåg att besvären inte hade samband med Charlottes arbete och godkände inte besvären som arbetsskada.

Charlotte, som av sitt förbund hade beviljats facklig rättshjälp, drev sitt ärende i Länsrätten. Länsrätten ansåg att Charlottes arbete hade varit mycket påfrestande för handleder och händer och slog fast att hennes besvär var en arbetsskada.

Charlotte hade beviljats rättshjälp av IF-Metall och företräddes av förbundsjurist Linda Wallin på LO-TCO Rättsskydd, 08-676 63 46.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt