Mondi Dynäs AB avskedar arbetstagare för arbetsplatsolycka

 

Svenska Pappersindustriarbetareförbundet har stämt Mondi Dynäs AB med anledning av att bolaget avskedat en anställd efter hans inblandning i en arbetsplatsolycka. Olyckan inträffade i samband med avlastningen av en extra stor pappersrulle. Under arbetsmomentet rullade pappersrullen mot de arbetstagare som rullade upp pappersrullen på en gaffeltruck. Enligt förbundet var händelsen en olycka som inträffade då bolaget inte i sin riskbedömning hade beaktat risken för denna händelse. Tvärtom framgick det av bolagets riskbedömning att arbetstagarna kunde befinna sig bakom pappersrullen, vilket den skadade gjorde. Efter olyckan avskedade bolaget mycket oväntat föraren till gaffeltrucken. Svenska Pappersindustriarbetareförbundet har yrkat att avskedandet ska ogiltigförklaras och att bolaget ska utge lön samt 150 000 kr i allmänt skadestånd till truckföraren.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt