Möjlig kränkning av utländska arbetstagares rättigheter enligt EU-rätten gav inte rätt till skadestånd för Byggnads

Idag kom Arbetsdomstolens avgörande i målet där Byggnads hade krävt skadestånd för kollektivavtalsbrott av byggföretaget ICDS Constructors Limited. ICDS bedriver byggverksamhet i Sverige som underentreprenör åt bl.a. NCC. Arbetet i verksamheten utförs av utländska byggnadsarbetare som har yrkeskompetens som de skaffat sig i hemlandet. Bolaget betalar inte utländska byggnadsarbetare med yrkeskompetens full lön.

Bolaget och Sveriges Byggindustrier hävdade att de utländska byggnadsarbetarna skulle betalas med 88 % av lönen, trots att de hade minst lika hög yrkeskompetens som de svenska byggnadsarbetarna. Sedan hösten 2010 hade bolaget tjänat ca. 3 miljoner kr på  att inte betala full lön till de utländska byggnadsarbetarna. 

Ingen av de utländska byggnadsarbetarna vågade prata med Byggnads. Byggnads drev därför talan om skadestånd för egen del. Byggnads anförde i Arbetsdomstolen att bolagets agerande strider mot det EU-rättsliga förbudet  mot diskriminering på grund av nationalitet. Arbetsdomstolen antyder i domen att de utländska arbetstagarnas rättigheter enligt EU-rätten kan ha kränkts. I den situationen har dock Byggnads inte rätt till skadestånd för egen del, enligt Arbetsdomstolen.

Arbetsdomstolens dom AD 2016 nr 55. Ombud för Byggnads var förbundsjuristerna Ellinor Gudmundsson och Annett Olofsson, 08-6766300.