Miljonskadestånd i flygkrasch efter 12 år

Företrädare för Grafiska fackförbundet dödades i en flygkrasch i Costa Rica 1997. Nu har flygbolaget betalat ett miljonskadestånd till efterlevande. La Costena Airways betalar drygt 4,3 miljoner kronor till offrens anhöriga.

Grafiska fackförbundet gav ett uppdrag till LO-TCO Rättsskydd att driva ärendet för de efterlevandes räkning 1998. Efter att de efterlevande vunnit i både första och andra instans i domstol Nicaragua med hjälp av en lokal advokat som Rättsskyddet anlitat betalade flygbolaget.

Under en följd av år stödde Grafiska fackförbundet Nicaraguas utveckling mot demokrati, bland annat med kunskap om facklig organisering och utrustning. I oktober 1997, då biståndsprojekten höll på att avslutas, bjöds en delegation från Grafiska fackförbundet till Nicaragua. På väg från Nicaragua missade de fem svenskarna sitt flyg. På biljetten stod avgångstiden 12.00, men då de kom till flygplatsen två timmar före avgång höll planet redan på att lyfta. Tiden på biljetterna var fel. För att hinna ikapp det reguljära flygplanet tog svenskarna ett mindre plan. På vägen till Costa Rica störtade planet. En haverikommission bedömde planet som undermåligt.

Bland de omkomna fanns Göran Söderlund, Grafiska fackförbundets tredje ordförande och internationella sekreterare, och projektledaren Louis Fourcade, som under flera år arbetat med biståndsprojekt i Nicaragua. Dessutom ombudsmannen Stig Sundström samt Göran Söderlunds hustru Lena Dahlin-Söderlund, som arbetade åt Grafiska fackförbundet som sekreterare, och deras dotter Anna.

Skadestånden grundar sig på den generella taxa som finns enligt internationell norm för flygolyckor samt bolagets vållande.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt