Mångmiljonbelopp till Byggnadsmedlemmar

Vi har tidigare informerat om att Byggnads har väckt talan mot Formbetong Anläggning i Katrineholm AB (AD mål nr 17/20). Bolaget har hängavtal med Byggnads och har utfört arbete bland annat i Grums som underentreprenör åt NCC. Bolaget har brutit mot Byggavtalet, bland annat genom att inte utge kollektivavtalsenlig lön och andra ersättningar till den utländska arbetskraften hos bolaget, däribland femton medlemmar i förbundet. Förbundet har nu träffat en förlikning i tvisten som innebär att bolaget betalar 3,1 miljoner kronor till de femton medlemmarna vilket motsvarar medlemmarnas krav på lön och andra ersättningar enligt löneöverenskommelsen och byggavtalet. Förlikningen stadfästes genom dom i målet den 10 februari 2021.

Ombud för Förbundet var förbundsjurist Marie Nordström, LO-TCO Rättsskydd.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt