Man slapp jämföras mot hypotetiskt arbete som tolk – beviljas sjukersättning

LO-TCO Rättsskydd har som ombud för en manlig medlem i Kommunal vunnit ett mål om sjukersättning i Kammarrätten i Göteborg.

Medlemmen hade vibrationsskador i armar och händer, saknade finmotorisk förmåga och led av en uttalad värkproblematik. Han hade genomfört arbetsprövning men kunde inte fullfölja några arbetsuppgifter utan behövde snabbt avbryta dem till följd av sin värk i armar och händer.

Försäkringskassan hävdade i kammarrätten bland annat att mannen, som inte hade någon gymnasieutbildning, än mindre högskoleutbildning och inte heller talade några främmande språk, skulle kunna arbeta som tolk eftersom det yrket inte ställer krav på handfunktion. Försäkringskassan underkände också Arbetsförmedlingens utredning eftersom de arbetsprövningar mannen genomgått enligt kassans uppfattning inte varit lämpliga.

Kammarrätten konstaterar dock att utfallet av den genomförda arbetsförmågeutredningen vid Arbetsförmedlingen tillsammans med det medicinska underlaget gav stöd för bedömningen att medlemmens arbetsförmåga var varaktigt nedsatt i ett normalt förekommande arbete. Sjukersättning tills vidare beviljades därför.

Mannen hade beviljats rättshjälp av sitt fackförbund Kommunal. Ombud var förbundsjuristen Magnus Eriksson, tel. 08-676 63 47

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt