Målarnas restid var inte arbetstid

Den 12 februari 2020 meddelades dom i en tvist mellan Svenska Målareförbundet å ena sidan och Måleriföretagen i Sverige och en målerifirma i Malmö å andra sidan, AD 2020 nr 7. Tvisten gällde om tre målares restid från bostaden till och från kunder i början och slutet av arbetsdagen skulle betraktas som arbetstid och därför avlönas. Två av målarna reste med egen bil, den tredje målaren var servicemålare och reste i företagsbil.

Arbetsdomstolen har avslagit förbundets talan. Enligt Arbetsdomstolens mening skiljer sig de tre målarnas restid från den restid som prövades i EU-domstolens avgörande i det så kallade Tyco-målet. De tre målarna hade beordrats av arbetsgivaren att inställa sig direkt hos kund. Arbetsgivaren hade också bestämt hos vilka kunder målarna skulle utföra arbete. Eftersom målarna inte varit beordrade att utföra arbete under den omtvistade restiden finner Arbetsdomstolen inte att målarna enbart genom att befinna sig i bil på väg till och från arbetsplatsen varit fysiskt närvarande på en plats som bolaget bestämt. De har därmed inte stått till förfogande för arbete i direktivets mening.

Arbetsdomstolen klargör att domstolen inte genom domen tagit ställning till en situation då arbetsgivaren enligt kollektivavtal har rätt att beordra arbetstagaren att utföra arbete på ”mer avlägsna arbetsplatser”.

Ombud för Målareförbundet var förbundsjuristerna Annett Olofsson, 08-676 63 29, och Erik Grahn, 08-676 63 41.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt