Att handlägga en trafikskada

Tid:            Tisdagen den 21 november 2017 kl 9.30-16.00 (kaffe serveras från kl. 9.00)

Plats:          Ingenjörshuset, City Konferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Seminariebeskrivning:

Årligen skadas cirka 20 000 personer i Sverige i samband med trafikolyckor. Av dessa får 2 500-3 000 personer mycket allvarliga personskador med livslångt lidande som följd. Varje år avlider också närmare 300 personer till följd av personskador som orsakats av motordrivna fordon. Många skador sker i tjänsten, eller på väg till eller från arbetet.

Detta seminarium handlar om hur man som facklig företrädare kan hjälpa medlemmar som drabbats av trafikskador. Under seminariet kommer vi att gå igenom trafikförsäkringen, vad den omfattar och hur den tillämpas. Seminariet behandlar vilken ersättning som den försäkrade är berättigad till och vikten av att man har kunskap om vad som kan utgöra en ersättningsbar skada enligt trafikförsäkringen, samt vilka typer av fordon som kan omfattas av en trafikförsäkring.

Behovet av detta seminarium har vuxit fram under många år då vi på Rättskyddet har noterat att medlemmar på grund av okunskap om regelverket inte förstått att skadan man drabbats av kan omfattas av trafikförsäkringen, eller missat att anmäla en trafikolycka i rätt tid. Trafikförsäkringen är en lagreglerad försäkring som lämnar full ersättning vid personskada och som utgör ett heltäckande skydd för den som omfattas av försäkringsskyddet.

Seminariet kommer även att översiktligt beröra vilka andra lagreglerade försäkringar som finns, vid sidan av arbetsskadeförsäkringen och trygghetsförsäkringen vid arbetsskada, om man drabbas av en personskada i arbetet.

Föreläsare:   Förbundsjuristerna Ulf Lejonklou och Mikael Sjöberg

Anmälan:     Senast den 7 november 2017

Pris:              3.500 kr plus moms inkl. lunch, kaffe och kursdokumentation

 

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt