Livvakt omplacerad för svordom

Polisförbundet har väckt talan mot staten i AD och yrkat skadestånd för kollektivavtalsbrott m.m. Staten har omplacerat en medlem i förbundet från arbete som livvakt till rent administrativt arbete för att medlemmen svor åt en anställd i säkerhetskontrollen på en utländsk flygplats. Förutom omplaceringen har staten lagt samma händelse till grund för en varning och en polisanmälan.

På grund av statens agerande blev medlemmen sjukskriven under en längre period. Förbundet hävdar att staten utan godtagbara skäl har utsatt deras medlem för en särskilt ingripande omplacering. Förbundet hävdar också att staten orsakat medlemmens sjukskrivning. De sammanlagda skadeståndsyrkandena till medlemmen och förbundet uppgår till 1 040 000 kr i nuläget. Mål nr A 37/09.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt