Länkar med relaterat innehåll

Känner du till någon sida som du tycker passar här?

Fackföreningar

Landsorganisationen i Sverige – LO 
Tjänstemännens Centralorganisation – TCO 
Sveriges Akademikers Centralorganisation – Saco

LO-förbund
Fastighetsanställdas Förbund 
GS 
Handelsanställdas förbund 
Hotell och Restaurang Facket 
Seko Service- och kommunikationsfacket 
Svenska Byggnadsarbetareförbundet 
Svenska Elektrikerförbundet 
Svenska Kommunalarbetareförbundet 
Svenska Livsmedelsarbetareförbundet 
IF Metall 
Svenska Musikerförbundet 
Svenska Målareförbundet
Svenska Pappersindustriarbetareförbundet 
Svenska Transportarbetareförbundet 
 

TCO-förbund
Fackförbundet ST
Finansförbundet
FTF 
Försvarsförbundet
Journalistförbundet 
Lärarförbundet
Polisförbundet
Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundet SLF
Vision
Sveriges yrkesmusikerförbund Symf 
Teaterförbundet 
Tull-Kust
Unionen 
VårdförbundetSACO-förbund
Sveriges Arkitekter 
Civilekonomerna 
DIK-förbundet 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter 
Sveriges ingenjörer 
JUSEK 
Leg. Sjukgymnasters Riksförbund 
Lärarnas Riksförbund 
SRAT 
Skogsakademikerna 
Sveriges Farmaceuter
Sveriges Läkarförbund 
Sveriges Naturvetareförbund 
Sveriges Psykologförbund
Sveriges Reservofficerare
Sveriges Tandläkarförbund
 
Sveriges Universitetslärarförbund 
Sveriges Veterinärförbund
Kyrkans akademikerförbund

Övriga förbund
Ledarna
Sjöbefälsföreningen

 

Myndigheter mm

Arbetsförmedlingen 
Riksdagen 
SCB – Statistiska Centralbyrån 
Diskrimineringsombudsmannen 
Medlingsinstitutet
Regeringen 

Internationella organ

ILO International Labour Organistation – Innehåller gällande ILO-konventioner, praxis om föreningsrätt mm 
Brysselkontoret
Europaportalen
Apply Human Rights/Mänskliga rättigheter

Övriga politiskt användbara länkar, tidningar mm

Aftonbladet 
ARAB – Arbetarrörelsens arkiv 
Dagens arbete 
Fackliga Rättigheter (LO-TCO Biståndsnämnd) 

Juridiska länkar, arbetsmiljö mm 

Notisum – Gratis tillgång till lagstiftning, lättsökt 
Arbetsmiljöregler 
Eurolex – EG-fördrag, EG-rättsfall etc 
Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter 

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt