Längst anställd fick gå ned i tid

Handelsanställdas förbund har väckt talan i Arbetsdomstolen mot Polarn O. Pyret och yrkat att bolaget ska betala allmänt och ekonomiskt skadestånd till en butiksanställd vars arbetstid mot hennes vilja sänktes med 10 timmar per vecka.

En av anledningarna till bolagets beslut att sänka arbetstiden för den anställde var att öka teamkänslan i arbetsgruppen. Den förväntades bli starkare om skillnaden i arbetstid mellan de anställda minskade. Bolaget sa därför, utan att beakta att hon hade längre anställningstid, upp den butiksanställda som hade avtal om 35 timmar per vecka i syfte att fördela de 10 timmarna till en annan anställd som hade 7,5 timmar per vecka.

Förbundet gör gällande det inte kan vara saklig grund för uppsägning när en arbetsgivare säger upp en anställd med längre anställningstid för att omfördela hennes timmar till annan personal alternativt att bolaget gjort sig skyldigt till turordningsbrott.

Mål nr i AD A 131/11. Ombud för förbundet förbundsjuristen Malin Wulkan, tel 08-6766341

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt