Körkortsutbildningen var inte avgångsvederlag

Ska en person nekas a-kassa om hen i samband med en uppsägning får del av ett åtgärdspaket med en betald utbildning av sin arbetsgivare för att kunna öka sin kompetens och snabbare få ett nytt jobb?

IF Metall-medlemmen fick i samband med uppsägningen del av ett utbildningsbidrag som hans arbetsgivare hade avsatt i ett större omställningsprogram för utbildning- och kompetenshöjande åtgärder. För medlemmens del innebar detta att arbetsgivaren betalade en körkortsutbildning för C- och CE-kort.

Han nekades a-kassa med motiveringen att hans betalda utbildning skulle räknas som avgångsvederlag. Utbildningen för körkortet var på papperet värd ca 70 000 kr, men kunde inte omvandlas till pengar och medlemmen kunde inte heller på annat sätt tillgodogöra sig det ekonomiska värdet av utbildningen

Såväl a-kassan som förvaltningsrätten ansåg ändå att medlemmens utbildning skulle betraktas som avgångsvederlag och att dess ekonomiska värde skulle förhindra utbetalning av a-kassa under flera månader, tid som medlemmen alltså stod helt utan pengar.

Kammarrätten i Stockholm går dock i sin dom på LO-TCO Rättsskydds linje och kommer fram till en annan slutsats. Ett avgångsvederlag är enligt kammarrättens mening tänkt att kompensera den anställde för en inkomst som personen går miste om. Körkortsutbildningen har inte haft karaktären av ekonomisk kompensation från arbetsgivaren. Mot denna bakgrund kunde den enligt kammarrätten inte anses utgöra ett avgångsvederlag.

Medlemmen beviljas nu full a-kassa utan avräkning för utbildningen. Domen är principiellt viktigt för andra som i samband med uppsägningar fått del av någon form av kompetenshöjande åtgärder från arbetsgivarens sida.

Medlemmen har beviljats rättshjälp av sitt fackförbund IF Metall och företräddes i processen av förbundsjurist Magnus Eriksson, 08-676 63 47, magnus.eriksson@fackjuridik.com.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt