Kollektivavtalsbrott när Coop införde ackord ensidigt

Mellan Handelsanställdas förbund och KFO gäller ett kollektivavtal för lagerarbetare. I det centrala kollektivavtalet finns en bestämmelse om att de lokala parterna kan träffa överenskommelse om ackord/premielön.

På Coops lager i Västerås hade sedan flera år funnits ett lokalt kollektivavtal om ackord för expeditionsarbete. Efter att klubben hade sagt upp det lokala kollektivavtalet om ackord  och parterna inte hade kunnat enas om något nytt avtal, införde arbetsgivaren ensidigt ackord på lagret.

Arbetsdomstolen har i dom som meddelades den 10 juni 2020 funnit att en arbetsgivare som ensidigt, dvs. utan att de lokala parterna träffat en överenskommelse om det, infört individuell prestationsbaserad lön, har brutit mot kollektivavtalet. På grund av kollektivavtalsbrottet ska Coop betala allmänt skadestånd till Handelsanställdas förbund med 200 000 kr.

Arbetsdomstolens dom AD 2020 nr 33. Ombud för förbundet var förbundsjuristerna Marie Nordström (tfn 08-676 63 46) och Annett Olofsson (tfn 08-676 63 29).

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt