Klagomål mot Nobina Sverige AB prövas av Datainspektionen

Kommunal har i mitten av juni 2011 anmält klagomål till Datainspektionen med anledning av missbruk av alkoholskåp. Alkoholskåpen används enligt Kommunal för kontroll av in- och utpassering. Detta strider enligt Kommunal mot Personuppgiftslagen (PUL).

Datainspektionen har meddelat att de med anledning av anmälan avser att granska Nobina Sverige AB i ett särskilt tillsynsärende (diarienr 907-2011).

Ärendet handläggs för Kommunals räkning av Anne Alfredson, 08-676 63 25.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt