Kammarrätten i Jönköping beviljar sjukpenning

I en dom den 15 augusti 2012 finner kammarrätten att en undersköterska, Karin, som arbetar kvar i sitt ordinarie arbete ska beviljas halv sjukpenning även när bedömningen av arbetsförmågan ska göras mot den reguljära arbetsmarknaden.

Arbetsuppgifterna har anpassats på så sätt att Karin kan klara dem på halvtid.

Kammarrätten lägger vikt vid att behandlande läkare har en ingående kännedom om förhållandena och gör bedömningen av arbetsförmågan gentemot de anpassade arbetsuppgifterna.

Kammarrätten väger också in att Arbetsförmedlingen gjort bedömningen att tjänsten inte motsvaras av något arbete på den reguljära arbetsmarknaden.

Kammarrätten konstaterar att det framstår som sannolikt att arbetsförmågan är nedsatt i relation till förvärvsarbete på den reguljära arbetsmarknaden. Att Försäkringskassan diskuterat ärendet avidentifierat i gruppsittning förändrar inte detta.

Kammarrätten menar att Karin bevisat att hon uppfyller förutsättningarna för rätt till sjukpenning.

Karin hade beviljats rättshjälp av sitt fackförbund Kommunal och ombud var förbundsjurist Lena Törnros, tel 08-676 63 39

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt