Kammarrätten godkände testförares ryggbesvär som arbetsskada

LO-TCO Rättsskydd har hjälpt en medlem i fackförbundet IF Metall att få sina ryggbesvär godkända som arbetsskada.

Frågan var om de ryggbesvär som medlemmen hade sedan tidigare kunde anses ha förvärrats av de helkroppsvibrationer han utsatts för i jobbet som testförare i 24 år. Efter process i kammarrätten avslogs Försäkringskassans överklagande och rätten godkände att medlemmens allvarliga ryggbesvär hade samband med arbetet som testförare.

Försäkringskassan hävdade att exponeringen kunde ha förvärrat ryggbesvären endast under en kortare period om högst ett par dagar. Försäkringskassan anförde vidare att det saknades koppling mellan vibrationerna och de varaktiga besvären.

Medlemmen menade, med stöd av den medicinska utredningen, att det fanns ett samband mellan vibrationerna och de varaktiga ryggskadorna.

Kammarrätten gick slutligen på medlemmens linje och uttalade i domskälen att den medicinska utredningen, särskilt de uttalanden som rättens sakkunniga ortopedspecialist gjort om den mångåriga tjänstgöringen som testförare, gav stöd för att godkänna medlemmens besvär som en arbetsskada.

Medlemmen hade beviljats rättshjälp av sitt fackförbund IF Metall. Ombud för medlemmen var förbundsjurist Elizabeth Östman, 08 – 676 63 72.