Intressant rättegång om ishockeyspelares försäkringsersättning

Det är en intressant förhandling i Stockholms tingsrätt den 4 och 5 februari 2015 angående vilken informationsplikt som en försäkrad har när man fyller i en hälsodeklaration. LO-TCO Rättskydd AB företräder f.d. Djurgårdspelaren Nils Ekman som inte fått full försäkringsersättning av försäkringsbolaget SEB Trygg-Liv för den stroke som han drabbades av i december 2010. I målet föreligger det en rad intressanta omständigheter angående informationsplikt, utformningen av frågor i hälsodeklarationen och rätten till ett bra försäkringsskydd om man drabbas svårt av en allvarlig sjukdom/skada. Ombud för Nils Ekman är förbundsjurist Ulf Lejonklou, tel 08-6766357.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt