Inbjudan till fördjupningskurs i arbetsrätt

Inbjudan till fördjupningskurs i arbetsrätt 

 

Under våren 2023 avser LO-TCO Rättsskydd AB att genomföra en fördjupningskurs i arbetsrätt. Kursen vänder sig i första hand till anställda på förbunden, lokalt och centralt, som har erfarenhet av förhandlingsverksamhet (har tvisteförhandlat i mer än ca två år).

Som deltagare i kursen förväntas man ha grundläggande kunskaper om MBL, LAS, förtroendemannalagen, diskrimineringslagen och reglerna kring löneindrivning och konkurs. Kursmomenten kommer att fokusera på komplicerade frågor som uppstår vid hantering av tvisteärenden och kommer i stor utsträckning vara problembaserade där deltagarna förväntas delta aktivt.

Kursen kommer att genomföras i tre block (se bilaga).

Block 1 – 17, 18 och 19 januari

Block 2 – 21, 22 och 23 februari

Block 3 – 21, 22 och 23 mars

Kursen börjar kl 10.00 dag ett och avslutas kl 15.00 dag tre.

Utbildningen kommer att genomföras i Stockholm, lokal meddelas senare.

Kursavgiften är 30 000 kr. I kursavgiften ingår kaffe, lunch, middag en av dagarna i varje block och kursdokumentation. Efter genomgången utbildning erhåller deltagarna ett kursintyg.

Anmälan ska ske senast den 4 november 2022 till sussanne.lundberg@fackjuridik.com Anmälan är bindande. Platserna är begränsade och vi tillämpar principen ”först till kvarn”.

 

Hälsningar

Sussanne Lundberg

 

Fördjupningskurs arbetsrätt 3 X 3 dagar, våren 2023

Block 1 – kollektiv arbetsrätt

Dag 1 – Förhandlingsrätt, föreningsrätt, förtroendemannalagen

Dag 2 – Primär förhandlingsskyldighet, veto, tolkningsföreträden

Dag 3 – Kollektivavtal; ingående, tolkning, 28 § MBL

 

Block 2 – individuell arbetsrätt 1

Dag 1 – Las, gammalt och nytt

Dag 2 – Omplacering, omreglering,

Dag 3 – Övergång av verksamhet, Arbetsskador – en introduktion

 

Block 3 – individuell arbetsrätt 2

Dag 1 – Diskriminering

Dag 2 – Löneindrivning

Dag 3 – Preskription och fackets ansvar

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt