IF Metall stämmer Volvo Powertrain på miljonskadestånd

 

IF Metall har väckt talan mot Volvo Powertrain i Arbetsdomstolen och yrkat två miljoner kr i skadestånd för brott mot medbestämmandelagens regler om förhandling. Volvo Powertrain hyrde under första kvartalet 2011 in ett stort antal personer i sin verksamhet i Skövde utan att dessförinnan förhandla enligt 11 och 38 §§ medbestämmandelagen. Bolaget hade inte preciserat antalet som skulle hyras in utan endast angett ”som mest” 300 inhyrda. IF Metall menar att förbundet därför inte kunde ta ställning till om antalet inhyrda är rimligt och inte heller kunde utöva inflytande i denna fråga. Vidare hade bolaget inte angett var den inhyrda personalen skulle placeras, vilket enligt IF Metall medförde att förbundet inte kunde utöva inflytande över de förhållanden som skulle gälla för inhyrningen. Arbetsdomstolens mål A 115/11. Ombud för förbundet är förbundsjuristen Annett Olofsson, tfn 08-676 63 29.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt