Hur kan storleken på aktivitetsstödet prövas?

En av Kommunals medlemmar har hamnat mellan stolarna mellan Försäkringskassan och arbetslöshetskassan. Medlemmen är inte nöjd med Försäkringskassans fastställda belopp avseende aktivitetsstöd. Någon hänsyn till medlemmens uppfattning har inte tagits av Försäkringskassan. Försäkringskassan menar att myndigheten rakt av ska utgå från de uppgifter som arbetslöshetskassan har rapporterat.

Något överklagbart beslut från arbetslöshetskassan lämnades dock inte till medlemmen. Istället hänvisades medlemmen till möjligheten att överklaga Försäkringskassans beslut. Länsrätten avslog överklagandet och hänvisade medlemmen på nytt till arbetslöshetskassan. Medlemmen överklagade domen till kammarrätten som inte meddelade prövningstillstånd.

Nu har Högsta förvaltningsdomstolen meddelat att det är av vikt för ledningen av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt. Högsta förvaltningsrätten anger att det behöver klargöras hur den enskilde kan få tillstånd en domstolsprövning av aktivitetsstödets belopp. Kammarrätten kommer därför att få pröva ärendet på nytt.

Medlemmen företräds av förbundsjurist Erika Ejderhamn Roupé, LO-TCO Rättsskydd, 08-6766337.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt