Högsta domstolen friar busschaufför

En busschaufför, medlem i Svenska Kommunalarbetareförbundet, granskade passagerarlistor och gjorde anteckningar med stöd av uppgifter han hämtade från sin handhållna mobil medan han körde ett femtiotal passagerare på väg mot Sundsvall, vilket var en arbetsuppgift som han ålagts av sin arbetsgivare. Han åtalades och dömdes i tingsrätt och hovrätt för vårdslöshet i trafik. Högsta domstolen, HD, beviljade prövningstillstånd och friar nu helt busschauffören.

Mannen hade 15 års erfarenhet som busschaufför och var väl förtrogen med den aktuella sträckan, som han hade kört 50-100 gånger. Bussen var automatväxlad och försedd med en farthållare, som han hade ställt in på 90 kilometer i timmen. Busschauffören hade hela tiden minst en hand på ratten. En videofilm som en passagerare spelade in under färden visade vidare att chauffören hela tiden rörde blicken mellan körbanan och de papper som han hade framför sig på ratten.

HD konstaterar att det i Sverige, till skillnad från många andra länder, inte är förbjudet för en bilförare att använda en handhållen mobiltelefon under färd, och att busschauffören inte heller brutit mot någon särskild straffsanktionerad trafikregel. Ändå måste busschaufförens beteende enligt HD betecknas som olämpligt. I och med att han har ägnat sig åt andra göromål under körningen har hans uppmärksamhet inte varit koncentrerad på trafiken. Därmed har hans möjligheter att reagera på en plötsligt inträffad händelse påverkats. Emellertid har risken för en sådan plötslig händelse varit liten, menar HD. HD konstaterade att trafikförhållandena var goda och trafiken obetydlig. Chauffören körde bussen på ett kontrollerat sätt och hade hela tiden hållit uppsikt över trafiken och körningen. Det förelåg därför inte någon särskild risk för trafikolycka och därmed inte något medvetet risktagande från busschaufförens sida. Eftersom körningen inte i egentlig mening varit vårdslös, ska åtalet för vårdslöshet i trafik lämnas utan bifall. Med ändring av hovrättens dom ogillar HD alltså åtalet.

Ombud för busschauffören var förbundsjurist Henric Ask

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt