Har du råkat ut för en trafikskada utan att veta om det?

När man tänker ”trafikskada”, så är nästa tanke oftast ”bil” och kanske ”krock” eller ”påkörning”. I verkligheten är det dock inte fullt så enkelt.

Det är inte alldeles lätt att veta vilka fordon som omfattas av trafikskadelagen och vilka händelser som berättigar till ersättning. Den här oklarheten har vi uppmärksammat i några fall där AFA Försäkring handlagt anmälda arbetsskador.

Trafikskador under färd till/från arbetet kan över huvud taget inte ersättas enligt villkoren för TFA, TFA-KL och PSA. Det kan däremot trafikskador som skett i tjänsten – och det är här som det kan ske misstag och förbiseenden.

När skadan inte ska prövas av AFA Försäkring, så får den skadade oftast – men inte alltid – en hänvisning att anmäla och begära ersättning hos fordonets trafikförsäkringsbolag. Därifrån kan den skadade få full ersättning för inkomstförlust och sveda och värkersättning från första dagen samt ingen självrisk för kostnader.

Det förekommer dock att ”udda” händelser inte alltid uppmärksammas av AFA Försäkring som trafikskador. I så fall handläggs skadan enligt villkoren för TFA, TFA-KL eller PSA men utan hänvisning till trafikförsäkringen.

Självklart omfattar trafikskadelagen personbilar, lastbilar, bussar, motorcyklar, mopeder men de trafikförsäkringspliktiga fordonen är fler än så.

  • Även truckar (var de än användes och även när de används inom fabriksområdet eller nere i gruvor), åkgräsklippare och andra lättare fordon kan omfattas. Kravet är att de ska vara avsedda för både person- och godsbefordran. Alltså: Om åkgräsklipparen förses med dragkrok så kan den bli trafikförsäkringspliktig! 
  • Även grävmaskiner och andra tunga arbetsfordon är trafikförsäkringspliktiga, oavsett var de används förutsatt att de väger över 2 ton.

Rätt till ersättning från fordonets trafikförsäkring föreligger självklart när en personskada uppstår pga att ett fordon krockar, kör i diket eller liknande. Det som ofta glöms bort är att även andra typer av händelser kan omfattas av trafikskadelagen. Det räcker med att ett trafikförsäkringspliktigt fordon är inblandat. Här är några exempel där det kan bli aktuellt:

  • Batterisyra läcker ut.
  • Du kör trucken gående och kör över din fot.
  • Bildörren stängs och du får ditt finger i kläm. 
  • Du skadas av fallande last från lastbilen (under färd eller vid lastning/lossning).
  • Du går ut ur fordonet, exempelvis grävmaskinen, halkar på trappsteget och blir hängande i handtaget och skadar axeln.
  • Du går ut ur fordonet, halkar till och slår dig mot fordonet.

En förutsättning för ersättning är att skadan är en följd av en händelse. Axel-nackbesvär hos lastbilschaufförer till följd av mångårigt rattande omfattas därför inte, utan handläggs av AFA Försäkring som en arbetssjukdom. Ovanstående exempel är inte heltäckande och det är också i vissa fall osäkert om trafikförsäkringen kan tillämpas – så rådet till dig som skadats är följande:

Begär prövning hos trafikförsäkringsbolaget så fort som ett trafikförsäkringspliktigt fordon är inblandat. Om trafikförsäkring inte finns, så vänd dig till Trafikförsäkringsföreningen i Stockholm, tel. 08-522 782 00 www.tff.se.

Lennart Stéen

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt