Handelsmedlem slipper återkrav på en halv miljon efter dom i förvaltningsrätten

Förvaltningsrätten i Luleå har i en dom den 18 november 2010 funnit att en långtidsarbetslös kvinna slipper betala tillbaka a-kasseersättning på 529 761 kr. Orsaken är att både Arbetsförmedlingen och a-kassan medverkat till att hon felaktigt fått a-kassa.

En kvinna fick under sju år ersättning från Handelsanställdas a-kassa trots att hon blivit avanmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen hade dock missat att meddela detta både till kvinnan och a-kassan. Kvinnan hade hela tiden varit aktivt arbetssökande men inte tagit personlig kontakt med Arbetsförmedlingen under denna tid.

Förvaltningsrätten menar först att kvinnan borde ha förstått att hon själv var tvungen att ta kontakt med Arbetsförmedlingen under dessa sju år då hon genom tidigare kontakt med Arbetsförmedlingen borde haft god kännedom om hur Arbetsförmedlingen arbetar. Förvaltningsrätten menar därför att kvinnan själv borde kontaktat Arbetsförmedlingen när hon inte hörde något från myndigheten. Förvaltningsrätten menar med anledning av detta att kvinnan uppburit ersättningen obehörigen.

Däremot menar förvaltningsrätten att det faktum att kvinnan varit aktivt arbetssökande hela tiden, tillsammans med att a-kassan fortlöpande beviljat henne arbetslöshetsersättning samt att Arbetsförmedlingen missat att informera kvinnan om att hon var avanmäld, gör att myndigheterna medverkat till den felaktiga utbetalningen. Förvaltningsrätten befriar därför kvinnan helt från återbetalningsskyldighet. Aktuellt återkrav var 529 761 kr. Det är ännu oklart om domen kommer att överklagas.

Kvinnan hade beviljats rättshjälp av Handels och ombud var förbundsjurist Olov Östensson, LO-TCO Rättsskydd AB, Stockholm.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt