Frikännandet av barnskötaren på Sundbyskolan står fast

Det tragiska olycksfallet 2009 där en pojke på fritids omkom när ett handbollsmål föll över honom har nu fått sitt slutliga avgörande. Hovrättens friande dom står fast sedan Högsta domstolen nu meddelat att man inte ger prövningstillstånd i målet.

Den barnskötare som hade hand om barngruppen blev först fälld  för vållande till annans död  av  tingsrätten.

Orsaken till olyckan var emellertid att skolan  placerat det tunga handbollsmålet i gymnastiksalen utan att följa de mest elementära reglerna på arbetsmiljöområdet: 

–       Ingen riskbedömning.

–        Ingen information.

–        Ingen låsanordning.

Målen var omslutna av en olåst vajer och om man kopplade av den föll målen med stor kraft mot golvet. Det var så pojken omkom.

I tingsrätten hade barnskötaren inte den fackliga rättshjälpen vilket fick till följd att vare sig åklagare, försvarare eller domstol tog någon hänsyn till arbetsmiljölagstiftningen. Det ligger då nära till hands att döma den som råkar befinna sig på olycksplatsen.

I hovrätten kopplade barnskötarens fackliga organisation, Kommunalarbetareförbundet, in LO-TCO Rättskydd. Den förbundsjurist som därefter företrädde barnskötaren såg till att arbetsmiljölagstiftningens betydelse uppmärksammades.

Mot bakgrund av skolans försummelser när det gäller arbetsmiljön fann hovrätten att barnskötaren inte skulle fällas till ansvar. Han blev alltså frikänd.

Emellertid överklagade Riksåklagaren domen till HD.

HD beslöt 2013-01-31 att inte meddela prövningstillstånd. Det betyder att hovrättsdomen står fast och att barnskötaren är frikänd.

Detta är en stor lättnad för Kommunals medlem som naturligtvis varit förtvivlad över den tragiska händelsen.

För arbetsmiljöarbetet är domen viktig eftersom den visar att ansvaret inte utan vidare  kan läggas på den enskilde arbetstagaren när arbetsgivaren åsidosatt sitt arbetsmiljöansvar. 

Barnskötaren företräddes av förbundsjuristen Bo Villner hos LO-TCO Rättsskydd, 08-6766367.

 

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt