Framgång i whiplashmål

Kammarrätten i Jönköping har i en dom meddelad den 22 september 2010 gått emot Försäkringskassan och dess hörda läkare i ett mål rörande samband mellan trafikolycka och nackbesvär. Domstolen har beaktat vad som framgår av Regeringsrättens avgörande i RÅ 2010 ref. 36 I och II samt även hört en egen sakkunnigläkare.

Avgörandet är en framgång då Försäkringskassan ofta nekar till samband mellan trafikolycka och nackbesvär med hänvisning till vad som anges i ovan nämnda avgörande från Regeringsrätten.

I aktuellt ärende har rättshjälpen bekostats av Kommunal och medlemmen har i kammarrätten företrätts av förbundsjurist Erika Ejderhamn Roupé, tel. 08-676 63 37.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt