Fortsatt halv sjukersättning efter fall från lastbilsflak

Per råkade ut för en arbetsolycka i januari 2004 då han föll baklänges från en lastbil och ådrog sig en lårbensfraktur. I januari 2006 ope­rerades en höftprotes in och i samband med denna operation fick han lungemboli. Per hade mellan juni 2008 till maj 2009 beviljats halv sjuker­sättning. Försäkringskassan avslog rätten till fortsatt halv sjukersättning från juni 2009 med motivering att Pers arbetsförmåga inte är nedsatt i förhållande till alla förekommande arbeten på arbetsmarknaden.

Inför omprövning hos Försäkringskassan kompletterades det medicinska underlaget. Då framkom att Per idag har ett rörligt och optimalt anpassat arbete med beaktande av de svåra arbetsrelaterade besvären efter lårbensfrakturen. Sit­tande arbete ger svår smärta i höften och därför var det viktigt att han fick fortsätta i sitt nuvarande, anpassade, halvtidsarbete. Vid omprövning hos Försäkringskassan valde kassan, med hänvisning till nytt medicinskt material, att bevilja Per fortsatt halv icke tidsbegränsad sjukersättning.

Per hade beviljats rättshjälp av Livsmedelsarbetareförbundet och företräddes av förbundsjurist Jörgen Nilsson på LO-TCO Rättsskydd.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt