Försäkringskassan gick emot både sin egen läkare och förvaltningsrättens sakkunnigläkare

 

Eva fick en stor sten slängd i bakhuvudet och har varit sjuk sedan 2002 på grund av whiplashskada, ständig smärta samt spänningshuvudvärk. Hon har haft maximal tid med sjukersättning fram till juli 2010. Hon har lyckats återgå i arbete på 25 % och sökt varaktig sjukersättning på 75 % från augusti 2010.

Försäkringskassan avslog rätten till sjukersättning med stöd av ett utlåtande från en certifierad neuromuskulär terapeut (vilket är en medicinsk typ av rehabiliteringsmassage och mjukvävnadsmanipulation). Han angav bl.a. att de regelbundna behandlingarna gjort att Eva förbättrats något vad avser huvudvärk och yrsel.

Två läkare samt Försäkringskassans försäkringsmedicinske rådgivare och förvaltningsrättens sakkunnigläkare ansåg alla att Eva skulle beviljas varaktig 75 % sjukersättning. En av läkarna påpekade i sitt utlåtande att ”i sammanhanget bör noteras att [terapeuten] är verksam i alternativ medicinsk sysselsättning, en i Sverige icke etablerad behandlingsmetod. Han är inte legitimerad sjukvårdspersonal”.

Vidare angav förvaltningsrättens sakkunnigläkare att man under sju år vidtagit olika rehabiliteringsåtgärder och lyckats få Eva att klara 25 % arbete. ”Min bedömning är att man verkligen med de medel som står till buds fått Eva tillbaka till arbetslivet. Ytterligare rehabiliteringsförsök torde vara fruktlösa efter denna långa tidsperiod. Med hänvisning till faktiska förhållanden måste det ses som olämpligt att tvinga fram en prövning i annat arbete”.

Trots dessa uttalanden valde Försäkringskassan att inte medge bifall till talan utan det krävdes en dom i förvaltningsrätten för att Eva skulle beviljas varaktig 75 % sjukersättning.

Eva hade beviljats rättshjälp av Kommunalarbetareförbundet och ombud var förbundsjurist Jörgen Nilsson, LO-TCO Rättsskydd AB, 08-676 63 58

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt