Förlamad efter trafikolycka 1985 får livränta från 2006 pga. utmattningsdepression.

Sjuksköterskan Eva var 1985 med om en trafikolycka i tjänsten vilket resulterade i att hon blev halvkroppsförlamad och dömd till ett liv i rullstol. Hon fick halv förtidspension men kämpade på och arbetade halvtid som kontorist. Kvarstående besvär efter olyckan tillsammans med en utmattningsdepression innebar att hon inte orkade arbeta efter augusti 2004. Hon beviljades hel sjukersättning från maj 2006.

Försäkringskassan avslog rätten till arbetsskadelivränta med motiveringen att det inte fanns något vetenskapligt stöd för att man kunde få en utmattningsdepression så lång tid efter aktuell trafikolycka och efterföljande halvkroppsförlamning. Förvaltningsrätten var dock av annan åsikt och beviljade Eva hel arbetsskadelivränta från maj 2006 efter att nio läkare ansett att samband förelåg.

Eva hade beviljats rättshjälp av Kommunalarbetareförbundet och ombud var förbundsjurist Jörgen Nilsson, LO-TCO Rättsskydd AB, 08-6766358

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt