Företag stämda – anlitade gratis arbetskraft

Elektrikerförbundet stämmer två företag för brott mot Installationsavtalet. Två medlemmar utförde arbete hos respektive företag. Under den tid de arbetade hos företagen fick de aktivitetsstöd respektive försörjningsstöd. Enligt Installationsavtalet skulle medlemmarna ha anställts som lärlingar och fått lön och andra förmåner enligt avtalet. Förbundet menar därför att företagen är skyldiga att betala ekonomiskt och allmänt skadestånd till medlemmarna och allmänt skadestånd till facket.

Ombud för Elektrikerförbundet är förbundsjuristen Carolina Öhrn , 08-6766334

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt