Föreningsrättskränkning efter krav på kollektivavtal

Köksmontörerna och besiktningsmännen hos ett byggbolag i södra Sverige tog i januari 2014 kontakt med Byggnads. Arbetstagarna ville omfattas av kollektivavtal och den 10 februari 2014 träffades förbundet och bolaget för en avtalsinformation. Därefter inträffade en rad incidenter som enligt förbundets mening utgjorde bestraffningar för att arbetstagarna kontaktat Byggnads och påtryckningar för att få medlemmarna att avstå från sitt krav på kollektivavtal. Trots påtryckningarna vidhöll medlemmarna sitt krav på kollektivavtal och i juni 2014 sa bolaget upp samtliga sina arbetstagare på grund av arbetsbrist.

Förbundet och medlemmarna väckte talan i Arbetsdomstolen och hävdade att bolaget kränkt föreningsrätten vid ett flertal tillfällen efter avtalsinformationen. Arbetsdomstolen fann i dom meddelad den 13 januari 2016 (AD 2016 nr 1) att stämningen varit spänd vid ett möte den 12 februari 2014 och att bolagets företrädare var upprörda vid mötet över att arbetstagarna vänt sig till Byggnads. När bolaget kort därefter krävde att få kontrollera medlemmarnas körjournaler kränkte bolaget föreningsrätten. För kränkningen är bolaget skyldigt att betala skadestånd till förbundet och medlemmarna.

Ombud för Svenska Byggnadsarbetareförbundet och medlemmarna var Susanna Kjällström (08–6766370) och Sussanne Lundberg (08-6766309) 

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt