Flygvärdinna som var med om en mycket hård landning fick arbetsskadelivränta

Eva arbetade som flygvärdinna och i samband med en landning satte piloten ned flygplanet mycket hårt. Eva satt i färdriktningen på anvisad plats för personalen och bältad med trepunktsbälte. I landningsögonblicket tryckte hon svanskotan hårt i klaffsisten, slog hakan i bröstet och fick en kraftig whiplashknyck i nacken. Det uppstod omedelbart värk och smärta i nacken och ned i ländryggen.

Eva sjukskrevs i omedelbar anslutning till olycksfallet och beviljades senare hel sjukersättning mellan mars 2007 till augusti 2008. Försäkringskassan beviljade 100 % arbetsskadelivränta från maj 2006 till augusti 2008. Senare förlängdes sjukersättningen till februari 2010 men då avslog Försäkringskassan rätten till arbetsskadelivränta. Motivet till avslag var att det inte fanns objektivt verifierbara skador samt att Eva även genomgått en skilsmässa.

Efter att Evas behandlande läkare inkommit med ett kompletterande utlåtande i ärendet där han bl.a. kraftigt kritiserat en av Försäkringskassans rådgivande läkares hantering av ärendet meddelade länsrätten dom i målet som angav att Eva fortsatt var berättigad till arbetsskadelivränta från september 2008.

Eva hade beviljats rättshjälp av Unionen och företräddes av förbundsjurist Jörgen Nilsson på LO-TCO Rättsskydd.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt