Fick rätt till sjukpenning av domstol efter sin död

Förvaltningsrätten i Stockholm har i en dom den 29 september 2010 bifallit en kvinnas överklagan om rätt till sjukpenning. Men då hade hon redan avlidit pga. sina sjukdomar.

Christina genomgick under hösten 2008 en mycket omfattande utredning bekostad av Försäkringskassan, en s.k. fördjupad medicinsk utredning. Det team av personer som undersökte henne kom fram till att kvinnan helt saknade arbetsförmåga i alla arbeten. Om man vidtog rehabiliteringsåtgärder och dessa lyckades skulle hon dock någon gång i framtiden kunna klara ett anpassat arbete på 50 %.

Teamet konstaterade att kvinnan led av mycket allvarliga fysiska besvär samt av den allvarliga psykiska sjukdomen dystymi. Denna sjukdom uttrycker sig så att den sjuke drar sig undan, är inåtvänd och fåordig. Försäkringskassans försäkringsmedicinska rådgivare, som saknade kompetens angående psykiska sjukdomar, bedömde dock istället att kvinnan var samarbetsovillig och att detta inte var någon sjukdom.

Försäkringskassan nekade därefter kvinnan sjukpenning, trots vetskapen om att hon pga. sina besvär blivit inlagd på sjukhus.

Försäkringskassans beslut överklagades till förvaltningsrätten, där ny medicinsk utredning presenterades. Denna visade att kvinnan hade nästan total rörelseinskränkning, var oförmögen att gå någonstans utan rullator, fick blodtransfusion och hade leversvikt. Trots detta ansåg Försäkringskassan i sitt yttrande att kvinnan hade arbetsförmåga.

Under processen avled kvinnan. Dödsorsaken hade starkt samband med kvinnans sjukdomar.

Förvaltningsrätten gick i sina domskäl helt på vad den fördjupade utredningen visat och beaktade särskilt den utredning som framkom i domstolen om hennes tillstånd.

Christina och sedermera dödsboet fick rättshjälp bekostad av Kommunal. Ombud var förbundsjuristerna vid LO-TCO Rättsskydd AB Olov Östensson, tel. 08-676 63 42 och Claes Jansson, tel. 08-676 63 16

Läs mer om målet i Kommunalarbetaren och Aftonbladet

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt