Fick inte jobbet på grund av graviditet – skolfotoföretag stämt för diskriminering

En medlem i Kommunal har sedan ett antal år haft återkommande tidsbegränsade anställningar hos ett skolfotoföretag. När företaget annonserade ut en tillsvidareanställning anmälde sig Kommunals medlem som sökande. Vid anställningsintervjun berättade hon att hon var gravid. Företagets VD sade då att hon måste förstå att hon då inte kunde få tillsvidareanställningen. Företaget anställde sedan en annan person.

 

Kommunal har väckt talan i Arbetsdomstolen och yrkat diskrimineringsersättning och skadestånd till medlemmen för könsdiskriminering, brott mot föräldraledighetslagen och brott mot företrädesrätten till återanställning.  Arbetsdomstolens mål A 154/12. Ombud för arbetstagarsidan är förbundsjuristen Annett Olofsson, tfn 08-676 63 29.

 

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt