Fick 100 kg tung stålcylinder på axeln. Besvär godkända som arbetsskada.

Jonny fick den 21 oktober 2010, i sittande ställning, en 101 kg tung metallcylinder fallandes mot axeln. Kolvstången träffade lite i bakhuvudet och fortsatt ner mot axel/skulderbladet. Då Jonny satt på en rullpall vid olyckstillfället ”trycktes” han snett framåt när stången senare fortsatte ner bakom ryggen.

Jonny fortsatte att jobba på men fick kontinuerligt värre smärtor i vänster axel. Han sökte läkare första gången den 2 november 2010 och blev där­efter sjukskriven från den 22 december 2010. AFA Trygghetsförsäkring avslog sambandet mellan olycksfallet och därpå följande axelbesvär och sjuk­skrivning.

Läkarintyg från behandlande läkare samt specialistläkare inom idrottsmedicin tillställdes AFA Försäkrings Omprövningsavdelning som hörde sin försäkringsmedicinske rådgivare. Denne professor gjorde bedömningen att skadans ”dignitet” i kombination med symtomkontinuitet talar för att besvären i halsrygg och skulderblad har samband med olycksfallet den 21 oktober 2010. AFA Trygghetsförsäkring ändrade då sitt beslut och godtog sambandet.

Jonny hade beviljats rättshjälp av IF-Metall och ombud var förbundsjurist Jörgen Nilsson, LO-TCO Rättsskydd AB, 08-676 63 58

 

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt