Fel uppgifter till FORA gav billig premie – Le Pain Francais krävs på halv miljon för kollektivavtalsbrott

Hotell och Restaurangfacket har påkallat skiljeförfarande i Skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar. Talan riktas mot det Göteborgsbaserade företaget Le Pain Francais. Företaget har under åren 2009 – 2013 anmält in och betalat premier för fyra anställda till FORA. I själva verket hade företaget mellan 28 och 68 anställda under denna period. Hotell och Restaurangfacket hävdar att företaget brutit mot riksavtalet i branschen och har yrkat 500 000 kr i allmänt skadestånd. Ombud för Hotell och Restaurangfacket är förbundsjuristen Annett Olofsson, tfn 08-676 63 29.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt