Fel av bolag att vägra förhandla med Kommunal

Under våren 2012 påkallade förbundet förhandling med ett bolag på grund av att bolaget felaktigt avslutat en medlems anställning och att medlemmen inte fått sjuklön. Bolaget ansåg att det inte var skyldigt att förhandla.
 
Förbundet väckte därför talan i Arbetsdomstolen och krävde skadestånd för förhandlingsvägran.
 
Arbetsdomstolen konstaterar att en arbetstagarorganisation har rätt till tvisteförhandling med arbetsgivare i frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivaren och medlem i organisationen som är eller har varit anställd hos arbetsgivaren. Eftersom bolaget inte medverkat till förhandling med förbundet anser Arbetsdomstolen att bolaget brutit mot sin förhandlingsskyldighet enligt 10 § medbestämmandelagen och att bolaget därför ska betala 30 000 kr i skadestånd till förbundet.
 
Arbetsdomstolens mål 2013 nr 35. Ombud för förbundet var förbundsjurist Henric Ask

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt