Fel att avlöna bilvårdare som tjänstemän

I en färsk dom från Arbetsdomstolen åläggs biluthyrningsföretaget Hertz att betala 50 000 kr i allmänt skadestånd för kollektivavtalsbrott till Transport.

Hertz hade på en arbetsplats i Göteborg tillämpat Unionens kollektivavtal på arbete som huvudsakligen bestod av bilvårdsarbete. Arbetstagarna hade så kallade blandade tjänster, d v s deras arbete bestod dels av administrativt arbete som föll under Unionens kollektivavtal, dels arbete som föll under Transports bilvårdsavtal. Arbetsdomstolen konstaterar i domen att arbetstagarna till största delen utförde bilvårdsarbete i form av städning och tvätt av bilar.

Målet avsåg även en annan arbetsplats i Göteborg. I fråga om denna arbetsplats ansåg Arbetsdomstolen att Transport inte hade bevisat att arbetstagarna huvudsakligen utförde bilvårdsarbete.

I domen förpliktas Hertz dessutom att betala 50 000 kr i allmänt skadestånd till Transport för brott mot 11 och 38 §§ MBL då Hertz hyrt in personal för bilvårdsarbete utan att dessförinnan förhandla med Transport. (Arbetsdomstolens dom 2010 nr 69)

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt