Extrachaufför inte ersättningsskyldig

 

En medlem i Skogs- och Träfacket arbetar extra som busschaufför inom Länstrafiken där han bor. Efter att ha blivit uppsagd från sitt ordinarie arbete på sågen söker han nytt arbete. Han kommer i kontakt med en åkare som är verksam inom turistbranschen. En överenskommelse träffas att medlemmen ska följa med som chaufför på en resa till Österrike.

Inför avresa vill medlemmen övningsköra turistbussen eftersom den har andra egenskaper och annan tekniskt utrustning än de länsbussar medlemmen är van att köra. Under övningsturen skadas bussen. Medlemmen följer såsom planerat med som chaufför på resan till Österrike. Han får därefter inte full lön för sitt arbete och bussbolaget riktar krav mot honom på ersättning för skador på bussen som uppkommit vid övningsturen och ersättning för förlorade intäkter.

Bussbolaget stämmer medlemmen vid Karlskoga tingsrätt och begär 105 000 kr i ersättning för den påstådda skadan. Bolaget påstår bland annat att medlemmen aldrig varit anställd hos bussbolaget och att övningsturen inte har skett inom ramen för ett anställningsförhållande. Medlemmen beviljas facklig rättshjälp för tvisten.

Tingsrätten kommer fram till att medlemmen anställts av bolaget och att övningsturen är en del av anställningen. Vid anställningsförhållanden gäller som huvudregeln i skadeståndslagen att synnerliga skäl ska föreligga för att en arbetstagare ska vara skadeståndsskyldig. Domstolen tycker inte att sådana skäl finns. Medlemmen slipper betala skadestånd.

Domstolen kommer också fram till att bussbolaget ska ersätta medlemmen för den lön som ännu inte utbetalats.

(Dom vid Karlskoga tingsrätt den 9 oktober 2008 i mål T 138-07)

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt