Ersättning beviljad till följd av nackskada

Anders arbetade som lagerarbetare vid ombyggnationen av ett köpcentrum. Under arbetet rasade en järnbalk från väggen och träffade Anders i bakhuvudet. Han fick omedelbart nackbesvär och sökte akut vård. Han blev då sjukskriven under litet drygt en veckas tid.

Cirka sju månader senare blev han sjukskriven på nytt. Efter att ha hört två konsultläkare beslutade dock AFA Trygghetsförsäkring att det olycksfall som Anders hade råkat ut för inte hade ett samband med den senare sjukskrivningen. AFA Trygghetsförsäkring menade bl.a. att det var ett långt fritt intervall mellan olycksfallet och sjukskrivningen. Under processen kunde vi dock påvisa att Anders inte alls var besvärsfri under denna period. Vi kompletterade också utredningen med ett nytt medicinskt utlåtande från en av LO-TCO Rättsskydd AB anlitad konsultläkare som ansåg att det förelåg ett tydligt samband.

Vid omprövningen ändrade AFA Trygghetsförsäkrings omprövningsavdelning sitt tidigare beslut och godkände samband. Detta ledde till att Anders fick ersättning för dels inkomstförlust under sjukskrivning, dels sveda och värk samt dröjsmålsränta.

Anders hade beviljats rättshjälp av Handelsanställdas förbund och företräddes av förbundsjurist Phillip Eldon vid LO-TCO Rättsskydd.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt