Ensamarbete och övertidsarbete orsakade arbetsskada hos chef

Kammarrätten i Göteborg har i en nyligen meddelad dom ändrat underinstansernas avgöranden och godkänt att en chef inom Posten har varit utsatt för skadlig inverkan i sitt arbete. Arbetet har orsakat en utmattningsreaktion/stressutlöst utmattningstillstånd. Mannens arbete innebar ett mycket större ansvar än vad som är normalt. Han tvingades utföra arbete som i vanliga fall skulle ha utförts av åtminstone ytterligare en chef. Mannen var mycket uppskattad av arbetsledningen och erhöll ofta en ”dunk i ryggen” för sin effektivitet. Arbetsgivaren erbjöd inte någon avlastning utan tvärtom ökade snarare pressen på den flitige chefen desto mer han presterade. Hans normala arbetstid var 8 timmars arbetsdag men i realiteten hade han betydligt längre arbetsdagar upp mot 12-14 timmar.

Mannens rättshjälp har bekostats av hans fackliga organisation Sveriges Ingenjörer och han företräddes i kammarrätten av förbundsjurist Erika Ejderhamn Roupé, 08-676 63 37.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt