En viktig seger för Handels och för kollektivavtalet

Arbetsdomstolen har i AD 2010 nr 54 avgjort ett mål angående arbetsgivarens möjlighet att på Partihandelsavtalets område förlägga arbete på helgdagar.

Bakgrunden var i korthet den att på ICA:s lager i Västerås hade företaget ensidigt förlagt arbetstid för 250 arbetare i kontinuerligt skiftarbete till helgdagar, bl.a. påskhelgen 2008, trots att Handels innan upplyst om att detta inte var möjligt enligt kollektivavtalet.

Handels väckte talan i Arbetsdomstolen och nu har domstolen alltså tagit ställning i tvisten. Av domen framgår att Partihandelsavtalet utgör ett viktigt och starkt regleringsinstrument som förbjuder arbete på helgdagar. Den aktuella bestämmelsen som stadgar att ”kontinuerligt skiftarbete kan förläggas såväl vardag som söndag” medgav enligt Arbetsdomstolen inte att arbete förlades på helgdagar. Förbundet kunde nämligen visa att söndag och helgdag är två olika begrepp dels genom hur de behandlas i övrigt i Partihandelsavtalets bestämmelser, dels genom lag om allmänna helgdagar.

Förbundet tillerkändes 75.000 kr i allmänt skadestånd och respektive arbetstagare 5.000 kr i allmänt skadestånd för ICA:s brott mot kollektivavtalet.

/David Hellman och Ellinor Gudmundsson (ombud för Handels)

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt