ECPAT stämt för diskriminering

En kvinna som är medlem i Svenska Journalistförbundet har stämt ECPAT för diskriminering. Hösten 2010 sökte ECPAT en pressekreterare/webbansvarig/kommunikatör. I annonsen angavs ”Vi söker en manlig medarbetare.”

Kvinnan såg annonsen och anmälde sitt intresse för tjänsten genom att skicka en ansökan via e-post till ECPAT:s generalsekreterare. Hon bifogade sin CV. Sex timmar efter att ansökan skickats fick hon ett svar via e-post från generalsekreteraren. Generalsekreteraren skrev i meddelandet att kvinnan hade en meriterande bakgrund men eftersom organisationen såg det som ”mycket angeläget att få en manlig medarbetare” på tjänsten tackade organisationen kvinnan för hennes engagemang.

Kvinnan hävdar att ECPAT inte har gjort någon seriös genomgång och bedömning av hennes meriter. Hon menar också att hon har haft rätt att få sin ansökan seriöst prövad. Istället fick hon med vändande (e-)post beskedet att hon väljs bort på grund av att hon är kvinna. Hon har yrkat 70 000 kr i diskrimineringsersättning.

Stockholms tingsrätts mål T 8239-11. Ombud för kvinnan är förbundsjuristen Annett Olofsson, 08-6766329.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt