Det stressiga arbetet orsakade arbetsskada

LO-TCO Rättsskydd har företrätt en medlem i ST och vunnit ett mål om arbetsskada i Kammarrätten i Göteborg.

Medlemmen hade haft ett mycket stressigt arbete på Arbetsförmedlingen, med hög arbetsbelastning och stora krav på tillgänglighet. Han hade till följd av detta drabbats av stressrelaterade besvär med bland annat ångest och magproblem.

Försäkringskassan medgav att arbetet varit stressigt men godkände inte besvären som arbetsskada, utan menade att medlemmen hade en historik med psykiska besvär i ungdomen och att han var överkänslig och att det i stället var dessa besvär som orsakat den nedsatta arbetsförmågan.

Med LO-TCO Rättsskydds hjälp överklagade medlemmen till förvaltningsrätten och vann bifall. Försäkringskassan överklagade domen till kammarrätten som tog upp målet men nu gör samma bedömning som förvaltningsrätten.

Principen om ”befintligt skick” är en av arbetsskadeförsäkringens viktigaste. Försäkringen utgår från individens förutsättningar och inte någon ”normalperson”. Kammarrätten konstaterar också i domen att medlemmens psykiska besvär från ungdomen tillhör hans befintliga skick och inte ska påverka hans rätt till livränta. Medlemmen beviljas nu livränta och får ersättning för sin inkomstförlust.

Medlemmen har beviljats rättshjälp av sitt fackförbund ST. Ombud var förbundsjuristen Magnus Eriksson, tel. 08-676 63 47.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt