Den kollektivavtalade arbetstiden är styrande vid bedömning av deltids sjukersättning enligt de nya äldrereglerna

Försäkringskassan avslog en ansökan om 25 procents sjukersättning för en medlem i Sveriges Lärare som arbetade 33 timmar och 45 minuter per vecka. Kassan menade att arbetsförmågan skulle bedömas i förhållande till ett arbete med en arbetstid på 40 timmar per vecka i ett annat arbete inom kvinnans yrkesområde. Detta trots att kvinnan arbetade 75 procent i sitt ordinarie arbete där hon hade en kollektivavtalad veckoarbetstid på heltid på 45 timmar, men med en årsarbetstid som motsvarande 40 timmars arbetsvecka.

Förvaltningsrätten ändrade Försäkringskassans beslut då det inte finns något hinder att betrakta 45 timmar per vecka som heltidsarbete. Detta särskilt eftersom årsarbetstiden är densamma som den normala. Den kollektivavtalade arbetstiden om 45 timmar per vecka är att betrakta som normalarbetstid vid heltidsarbete. Kvinnans arbete på 33 timmar och 45 minuter per vecka motsvarar därför 75 procents arbete och arbetsförmågan bedöms nedsatt med 25 procent.

Dom från Förvaltningsrätten i Falun, mål nr 4915-22 och 5560-22.

Ombud i målet var förbundsjurist Lena Törnros, 08-676 63 39.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt