De thailändska bärplockarna i Åsele fick betalt för sitt arbete med fackets hjälp

Ett 160-tal thailändska bärplockare kom till Åsele i slutet av sommaren för att plocka blåbär och lingon åt bolaget Lomsjö Bär AB. De hade skuldsatt sig för att ha råd med resan till Sverige mot löften att kunna tjäna bra på arbetet i skogen. När de arbetat 1,5 månad började de förstå att de nog inte skulle få betalt för sitt arbete. En av ägarna till bolaget var plötsligt försvunnen och bolagets kassa var tom. Genom Svenska Kommunalarbetareförbundet har fyra av bärplockarna som blev medlemmar fått hjälp med att försätta bolaget i konkurs och därefter ansöka om ersättning genom den statliga lönegarantin. Konkursförvaltaren har nu beslutat om rätt till lönegaranti för de fyra medlemmarna och deras kollegor. Det som höll på att sluta som en mardröm fick ett bättre slut genom den fackliga rättshjälpen.

Ärendet har handlagts av förbundsjuristen Malin Wulkan

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt