Bussförare fick betala för semesterledighet – Kommunal kräver Nobina på miljonskadestånd

Bussförarna hos Nobina Sverige AB arbetar enligt sitt schema oregelbundet lördag och/eller söndag. Nobina beviljade under våren 2013 semesteransökningar för sommarsemestern 2013. Därefter lämnade Nobina besked till bussförarna att de var tvungna att särskilt ansöka om ledighet på helg direkt före och direkt efter sommarsemestern (så kallad kranshelg) och själva finansiera ledigheten exempelvis genom att ta ut kompensationsledighet eller ta tjänstledigt utan lön.

Ett antal bussförare i Södertälje har för att få ledigt under kranshelg tagit ut kompensationsledighet, arbetstidsförkortning, tjänstledigt utan lön eller semester. Detta strider mot semesterlagens regler som syftar till att rätten till semesterledighet ska vara lika för den som oregelbundet arbetar lördag – söndag och den som alltid arbetar måndag – fredag och är ledig lördag – söndag.

Bussförarnas fack, Kommunal, har väckt talan i Arbetsdomstolen för brott mot semesterlagen och har yrkat allmänt och ekonomiskt skadestånd till de berörda bussförarna. Kommunal har också yrkat allmänt skadestånd för brott mot ett antal bestämmelser i Bussbranschavtalet och brott mot medbestämmandelagens regler om primär förhandlingsskyldighet. Sammanlagt krävs Nobina på ca 1,3 miljoner kronor i  skadestånd.

Arbetsdomstolens mål A 179/14. Ombud för förbundet är förbundsjuristen Annett Olofsson, tfn 08-676 63 29.   

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt