Busschaufför fick hela sin tandskada godkänd som arbetsskada

Mohammed är busschaufför och när han en dag skulle stiga ur sin buss föll han rätt ned i trottoaren och skadade sina tänder och mun mycket svårt. Försäkringskassan godkände att 14 000 kr av tandbehandlingen var en följd av arbetsolyckan. Resterande kostnad på 36 000 kr ansågs bero på dålig tandstatus.  

Inför prövning i förvaltningsrätten yttrade sig dels den behandlande tandläkaren, dels en specialisttandläkare som båda ansåg att hela tandbehandlingen var orsakad av olycksfallet. Målet tillfördes även en CD-skiva med röntgenbilder som tandläkarna hade haft tillgång till.

Förvaltningsrätten biföll Mohammeds överklagan och förklarade att Försäkringskassan skulle ersätta honom för hela vårdkostnaden.

Mohammed hade beviljats rättshjälp av Kommunal och ombud var förbundsjurist Jörgen Nilsson, LO-TCO Rättsskydd AB, 08-676 63 58

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt