Busschaufför arbetsskadad efter lyft av passagerare

Att en chaufför bär ut en förlamad kvinna ur bussen och skadar sig när hon klamrar sig fast är ett olycksfall. Det finner kammarrätten och ändrar underinstansernas avgöranden. Busschauffören skadade sig i rygg och nacke när han bar ut en förlamad passagerare ur bussen och skulle sätta ned henne i rullstolen. Han var efter händelsen i april 2002 sjukskriven i varierande omfattning och beviljades sedermera halv sjukersättning mellan juni 2005 och maj 2007. Mannen ansökte om livränta men Försäkringskassan avslog ansökan med motiveringen att mannens skada inte uppstått till följd av ett olycksfall i arbetet. För att något ska räknas som ett olycksfall ska händelsen vara relativt kortvarig samt ovanlig och oförutsedd. I det här fallet menade kassan att det inte varit fråga om någon plötslig, oförutsedd händelse utan att mannen drabbats av ont i ryggen efter att ha genomfört ett lyft.

Beslutet överklagades men länsrätten drog samma slutsats som Försäkringskassan och avslog överklagandet.

I kammarrätten anförde mannen bland annat att han varit utsatt för en olyckshändelse eftersom kvinnan blivit rädd när han skulle sätta ned henne i rullstolen och då klamrat sig fast vid honom varvid ett ryck uppstått. Han menade också att det inte ingick i hans arbetsuppgifter att lyfta personer och att han inte fått någon utbildning för sådant. Kammarrätten går nu på mannens linje och menar att händelsen var plötslig och oförutsedd eftersom kvinnan av rädsla klamrat sig fast vid mannen. Händelsen är därför ett olycksfall i arbetet och kammarrätten visar målet åter till Försäkringskassan för att pröva om mannen uppfyller övriga krav för att beviljas livränta.

Ombud för busschauffören var Jörgen Nilsson, LO-TCO Rättsskydd AB, Stockholm.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt